توئیتر از شبکه‌های اجتماعی بسیار موفقی است که کسی تصور نمی‌کرد روزی بتواند جایگاهی که اکنون دارد را به‌دست آورد.لینک منبع

مطلب اینفوگرافی: توئیتر چگونه شکل گرفت؟ در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :اینفوگرافی: توئیتر چگونه شکل گرفت؟
http://mofidestan.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%aa%d8%b1-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%9f-2/